Sociální podnik Madlenka, o. p. s vznikl 13. července 2010 jako společnost při občanském sdružení Fokus – Písek, o. s.
Hlavním sociálním cílem je pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením.
Naším podnikatelským záměrem je ruční výroba šperků, dekoračních a upomínkových předmětů a od roku 2015 i šperkových krabiček.

 

Náhradní plnění

je ve smyslu § 81 zák. 435/2004 sb. variantou splnění zákonné povinnosti pro společnosti s více než 25 zaměstnanci, kterým tento zákon ukládá zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravoním postižením. Pokud společnost nedostojí této zákonné povinnosti, musí ji naplnit buď odvodem do státního rozpočtu, nebo právě tzv. náhradním plněním. To znamená nakoupit zboží či služby od organizace, ketrá zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Madlenka, o. p. s. v souladu s tímto zákonem může poskytovat náhradní plnění.

 

 

 

Co je to sociální podnikání?
Sociální podnikání se vyznačuje důrazem na dosahování sociálních cílů a zároveň podnikatelskou aktivitou, která je prostředkem k dosahování těchto cílů.

 

 

 

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This